De Regio’s

De verschillende steden en dorpen in de Algarve hebben verschillende wandelpaden uitgezet. Maar vaak ontbreken de markeringen of zijn deze zeer moeilijk te zien. Zonder de juiste wandel-kaart is de kans om te verdwalen of van het pad af te raken vrij hoog.
Vanwege dit probleem probeer ik op deze site wandelkaarten en gps bestanden te verzamelen en beschikbaar te stellen.

Alle wandelingen in de Algarve hebben een WIP-nummer. Dit nummer geeft het gebied van de wandeling aan. De volgende afkortingen worden gebruikt:
Albufeira (ALB) / Alcoutim (ALC) / Aljezur (ALJ) / Castro Marim (CAS) / Faro (FAR) / Lagoa (LAG) / Lagos (LAS) / Loulé (LLE) / Monchique (MON) / Olhão (OLH) / Portimão (POR) / São Brás de Alportel (SBA) / Silves (SIL) / Tavira (TAV) / Vila do Bispo (VBP) / Vila Real de St. António (VRS)

De Algarve bestaat uit een breed palet aan landschappen. De typische soorten land- schap in de regio zijn o.a. mediterraanse struikgewassen en kreupelhout, eikenbossen en oeverwouden in de berggebieden, karstlandschappen en vruchtboomgaarden in de Barrocal, alsook kliffen, duin- en lagunesystemen in de kuststreek.
Een groot deel van het gebied bestaat uit landbouw- en bosbouwgebieden.

De huidige bestaande vegetatie is het resultaat van een wijziging in de natuurlijke vegetatie van de regio, die voornamelijk kurkeik- en steeneikbossen bestond, als gevolg van de menselijke activiteit die gedurende duizen- den jaren, maar vooral in de afgelopen eeuw, in de streek heeft plaatsgevonden. Qua natuurlijke vegetatie vertoont de Algarve de typische elementen van de mediterraanse vegetatie met een paar daaraan verbonden soorten, zoals de kurkeik, steeneik, rozema- rijn, mastiekboom, peperboom, oleander en aardbeiboom.
Twee bijzonder belangrijke plaatsen voor endemische plantensoorten zijn de zuid- westelijke kust, meer in het bijzonder de rotspunt van Sagres, en de bovenste helft van het Monchiquegebergte. Qua gecultiveerde vegetatie zijn er grote gebieden met wijngaarden, voornamelijk vruchtboomgaar- den met olijfbomen, johannesbroodbomen, vijgenbomen en amandelbomen. In de berggebieden vinden we eikenbossen en kreupelhout en tevens grote plantages met pijnbomen en eucaliptussen.
Dankzij de grote verscheidenheid aan bio- topen in de regio is de fauna, met name ge- wervelden, bijzonder rijk. De Iberische elrits en de Iberische voorn (vissen), de Lacerta schreiberi, de kameleon en de Spaanse wa- terschildpad (reptielen), de Cabreramuis of de wilde kat (zoogdieren) en de purperkoet en havikarend (vogels) zijn allemaal in de Algarve voorkomende soorten en waarvan sommige uitsluitend in Portugal of het Ibe- risch Schiereiland voorkomen.

De natte gebieden, met name de estuaria en rias (Ria Formosa, Ria de Alvor, de mon- ding van de Araderivier, monding van de Guadiana), spelen een doorslaggevende
rol voor de fauna, daar zij een belangrijke visgemeenschap herbergen die samen
met andere natte gebieden zoals meren, rietvelden, rivieren en beken vogelsoorten van nationaal en zelfs internationaal belang aantrekken, hetzij als broedgebied, voor overwintering of tijdens de trek. Een groot deel van de belangrijkste rivieren en beken vormt ook belangrijke ecologische corridors voor het overleven van vissen, zoogdieren, reptielen en amfibieën, aangezien zij een verbinding vormen tussen de natuurlijke gebieden in de regio.
De beschermde gebieden van de Algarve zijn het natuurpark Ria Formosa, het natuur- park Zuidwest Alentejo en Vicentinakust (dat deels in de regio ligt), het natuurreservaat Castro Marim en Vila Real de Santo António
Zoutmoeras, alsmede de geclassificeerde sites Rocha da Pena en Fonte da Benémola.